poczekaj sekundkę…

gotowy na zmiany?

dzięki analizie biznesowej twoja firma ma możliwość rozwoju, a ja mogę tobie w tym rozwoju pomóc
dowiedz się więcej

Czym jest analiza biznesowa i jakie ma zastosowania?

Analiza biznesowa jest zestawem czynności i technik wykorzystywanych w celu zbudowania “mostu” pomiędzy interesariuszami, który pomaga zrozumieć strukturę organizacyjną, politykę oraz procesy biznesowe przebiegające w organizacji. Ponadto analiza ma na celu dostarczenie rekomendacji takich rozwiązań biznesowych, które pozwolą w lepszy sposób realizować cele biznesowe danej organizacji.

Analiza biznesowa w głównej mierze dotyka rozumowania, w jaki sposób dana organizacja funkcjonuje na poziomie osiągania własnych celów oraz definiowania swoich możliwości w zakresie dostarczania produktów lub usług dla swoich klientów. Takie rozumowanie wchodzi w tematykę definiowania celów organizacji, powiązań tych celów z bieżącymi działaniami, oraz samych działań, które powinny być podjęte w celu realizacji celów strategicznych.

Analityk biznesowy musi dokonać analizy i syntezy informacji uzyskanych od większej grupy ludzi będących w interakcji z danym biznesem. Krąg ten dotyczy przede wszystkim: klientów, pracowników, specjalistów IT oraz kierowników. Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za wyszczególnienie rzeczywistych potrzeb zainteresowanych stron, zamiast deklarowanych przez nie życzeń i pragnień. W wielu przypadkach, praca analityka dotyczy również takich działań, które poskutkują ułatwieniem komunikacji między jednostkami organizacyjnymi. W szczególności, poprawa komunikacji dotyczy obszarów występowania systemów informatycznych, w efekcie czego systemy są efektywniej wdrażane i dostarczają więcej wartości biznesowej. Można powiedzieć, że analityk jest “tłumaczem” potrzeb, oczekiwań i stanu rzeczywistego dla wszystkich osób, których dany system informatyczny dotyczy.

Dodaj komentarz